26.3.2015

Finnan käyttökokemuksia
KDK-hanke on pyörinyt jo useamman vuoden ja sen näkyvin osa eli Finna-asiakasliittymäkin oli pilottivaiheessa jo monta vuotta sitten, 2014 päästiin viimein tuotantovaiheeseen. Finna otettiin SAMKin kirjastopalveluissa käyttöön ensimmäisten amkien joukossa, samalla siirsimme kokoelmatietokantamme nettiliittymän ja Nelli-portaali syrjään. Beta-versiolla testailimme kevätpuolella, elokuussa otettiin sitten virallisesti käyttöön. Finnan käyttöönotto tukee hyvin kirjastopalvelujen pitkää kehityskaarta kohti sähköisten aineistojen entistä tehokkaampaa hyödyntämistä.

Kuinka Finna sitten otettiin vastaan? Finnan käyttö ja trendit 2014 -raportissa on vertailtu eri näkymien käyttöä lähinnä tilastotietojen kautta, samoihin aikoihin loppuvuodesta 2014 tehtiin myös tutkijoille suunnattu haastattelututkimus Finnan käyttötavoista. Ne muut varsinaisessa tuotantokäytössä olevat AMK-Finnat ovat OAMK ja LAMK. Muutama muukin ammattikorkeakoulu on ottanut Finnan beta-vaiheeseen, mutta käytännössä vain nämä kolme mainittua ovat korvanneet sillä entisen näkymänsä. Vertailun vuoksi: YO-kirjastoista Jyväskylän yliopisto on ottanut Finnansa tuotantokäyttöön, Hanken on beta-versiolla mukana, mutta vanhojen liittymiensä rinnalla molemmat. SAMKin erottaa muista amk-kirjastoista se, että olemme siirtäneet Finnaan paljon myös nettisivujen sisältöä. 

Marraskuussa järjestettiin Finnan käyttäjäkysely. Siihen saimme kohtalaisen hyvän määrän vastauksia. Palaute noudatteli suurin piirtein samaa kaavaa, mitä olemme saaneet spontaanisti asiakkailtamme pitkin syksyä. Osittaisesta keskeneräisyydestään huolimatta Finna on saanut erittäin hyvän vastaanoton, kouluarvosanaksi saimme 8. Sisällön löydettävyyden arvioinnissa tuli kerrassaan erinomaiset arvosanat asiakkilta, mikä koskee Finnaa yleensä ja myös SAMKin Finnaa.

Finna otettiin heti lukuvuoden alusta mukaan tiedonhankinnan ohjaukseen, olemme myös kiertäneet kertomassa siitä opetushenkilöstölle. Näistä ehkä löytyy syy Finnamme ahkeraan käyttöön. Kävijätilastojen perusteella SAMKin Finna oli AMK-Finnoista ehkä kaikkein käytetyin. SAMKissa käyntejä oli 317/päivä, vertailuna vaikka Jyväskylän yliopiston 798. Mainittakoon vielä se, että SAMKin Finnassa näytti syksyllä olleen päivittäisiä kävijöitä enemmän kuin Helsingin kaupunginmuseon Finnassa.

Mitä asiakkaamme sitten Finnasta hakivat? Tämä selviää hakutilastoja tarkemmin tutkimalla. Suurin osa (95 %) hakee etusivun hausta muutamalla hakusanalla ilman erityisiä rajauksia, tarkennettua hakua käytetään kohtuullisen vähän. Finnan käyttömme on siis googlemaista, haetaan tiettyä kirjaa tai tietystä aiheesta muutamalla hakusanalla. Suurimmat syyt Finnasta hakemiseen olivat opiskeluun  ("kurssikirja") tai opinnäytetyöhön liittyen. Alun hankaluuksien jälkeen Finnaa saatiinkin kehitettyä niin, että kirjan nimellä haettaessa löytyvyyttä parennettiin. Mielenkiintoinen tulos oli se, että myös tutkijat näyttävät käyttävän eniten tätä yksinkertaista hakua. Siihen siis kannattaa kehitystyötäkin panostaa.


Mihin Finnaa sitten kehitetään tästä eteenpäin? Strategia on työn alla, uusia organisaatioita on tulossa mukaan erityisesti korkeakoulusektorille ensi syksynä, Finnan taustalla olevaan järjestelmään tulee uusi versio syksyllä.... Asiakkaiden ja mukana olevien organisaatioiden toiveita kuunnellaan herkällä korvalla, kehitystyö on ainakin tähän mennessä ollut kiitettävän nopeaa.

Tutustu nykyaikaiseen asiakasliittymäämme tarkemmin samk.finna.fi -osoitteessa.


Ei kommentteja: