30.3.2009

Kirjaston tavoitekuvaa rakentamassa

Meitä oli 16 aktiivista osallistujaa Markkinointi ja tiedottaminen kirjastoissa -koulutuspäivään Tampereella 10.-11.3.09. Näkemyksiä, kokemuksia ja ajatuksia vaihdettiin niin maakunta-, ammattikorkeakoulu- kuin erikoiskirjastojen henkilöstön kanssa. Toistaiseksi kirjastojen tiedotus- ja markkinointitehtävät näyttävät hoituvan enemmän ja vähemmän oman työn ohessa.

Kirjaston tavoitekuvaa voi rakentaa vaikkapa tilan kautta. Kirjasto on tila, jolla on tietty toimintakonsepti ja palvelukokonaisuus. Joissakin kirjastoissa palvelukokonaisuutta on laajennettu niin, että lainataan kävelysauvoja ja suksipaketteja. Miten on oman amk-kirjaston palvelukokonaisuuden laita, pitäisikö meidänkin tarjota kävelysauvoja tai miniläppäreitä lainaan?

Viestinnän avulla voimme tehdä osaamistamme näkyvämmäksi. Viestintästrategia on arjen apuväline, jolla voidaan vaikuttaa julkisuuskuvaamme. Viestintästrategialla haetaan suuntaviivoja toiminnalle ja vastauksia kysymyksiin: mihin ja miksi pyrimme ja miten sen saavutamme. Viestinnän keinoin voidaan parantaa myös työyhteisön yhteenkuuluvuutta. Johdon tuki on välttämätön tässäkin asiassa.

Kirjaston tuote tuntuu olevan kunnossa, mutta näkyvyyttä pitäisi lisätä. Matkailualan yritykset tarjoavat valmiita matkailupaketteja erilaisten asiakasryhmien tarpeisiin. Pitäisikö kirjastojenkin paketoida tietopaketteja yritysten, opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilöstön käyttöön? Kaikkea kaikille -aikakausi on auttamattomasti ohi. Nyt tarvitaan täsmämarkkinointia ja kimalletta kääreisiin, jotta saadaan se asiakaskin liikkeelle.

Sussa

25.3.2009

Sisäinen auditointi

Osana SAMKin laadunhallintajärjestelmää meillä tehdään säännöllisesti myös sisäisiä auditointeja. Maaliskuun puolivälissä auditoitiin kirjasto- ja tietopalvelut, ensimmäinen kerta monelle meistä. Auditoinnin kohteina oli viisi kirjastoamme Porissa ja Raumalla, mutta kyllähän nämä ovat hyvin yleistettävissä kaikkiin kirjastoihimme.

Yhteenvetona, että vahvuuksia oli enemmän kuin kehittämiskohteita ja poikkeuksia. Tämän perusteella menettelyohjeita ja yhteisesti sovittuja asioita noudatetaan siis kirjastoissa erittäin hyvin, mikä ei kyllä sinänsä ollut kummoinenkaan yllätys.

Vahvuuksina löydettiin ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilökunta, monipuolinen ammattitaito, verkostoituminen, asiakaslähtöisyys jne. Siis kaikkineen henkilökunta on ihan loistavaa. Kehittämiskohteita löydettiin jonkin verran, mm. tilat eivät ole ajan tasalla ja henkilökuntaa on liian vähän. Nuo vaikuttavat puolestaan muihin havaittuihin kehittämiskohteisiin (työtilat, aukioloajat), niin että tiukassa on korjaavat toimenpiteet, ainakin mietittävää riittää.

KKA:n auditoinnissa koko SAMKin tasolla läpäistiin kirkkaasti, jopa kohtalaisen hyvin arvosanoin. Raportti löytyy verkosta KKA:n sivuilta.

Jussi

9.3.2009

Arpajaiset suoritettu

Vuosittaiset tieteellisten kirjastojen arpajaiset eli siis tieteellisten kirjastojen KITT-yhteistilaston lukujen syöttämiset on meidän osalta nyt tehty. Tietojen syöttämisen jälkeen seuraa tietenkin tarkistusvaihe ja virallisesti v. 2008 tilastot julkistetaan 2.5.2009.

Tällä kerralla ei onneksi tullut isompia muutoksia tietojen keräämiseen, vaan tehtiin ihan edellisvuoden ohjeilla. Marc21-formaattiin vaihto kyllä aiheutti järjestelmästä saatavien tietojen kohdalla muutoksia, mutta ensikatselussa ei mitään dramaattista näyttäisi olevan. Talousluvut yms. on otettu joka vuosi samalla kaavalla, joten meidän kohdalla ne ovat vertailukelpoisia.

Se, missä tilastot heittävät, on sähköisten aineistojen käyttö. Vuosittain tulee paljon heilahteluja, kun FinELibin tilastoinneissa aineistojen kohdalla välillä saadaan tiedot yhteydenotoista ja taas seuraavana vuonna hakujen perusteella - näitä lukuja ei siis käytännössä voi käyttää kirjaston mittareina. Toinen ongelma on Tyrni-tietokannan tilastot, niissä oli uuden laskutavan mukaan jopa kymmenkertainen käyttö edellisvuosiin verrattuna. Tuo olisi tietenkin mairittelevaa, mutta en minä ihan täysin jaksa siihen uskoa vaan tilastossa on nyt vanhalla kaavalla otetut luvut, jotta olisi edes jotain vertailupohjaa menneisiin vuosiin.

Palataanpa asiaan toukokuun alussa, kun tilastot julkistetaan virallisesti.

Jussi