11.1.2016

Palvelu on tosi hyödyllinen, löytyy paljon oppikirjoja, helpottaa opiskeluprosessia huomattavasti
SAMK otti Finnan käyttöön elokuussa 2014, olimme silloin yhtenä ensimmäisistä korkeakouluista tätä uutta asiakasliittymää hyödyntämässä. Teimme monista muista poikkeavan ratkaisun siinä, että SAMKin Finna sisältää paljon myös ohjesivuja ja erilaisia tiedonhaun apuvälineitä, siirsimme siis huomattavan määrän sisältöä nettisivuiltamme Finnaan. Jo alkuvaiheessa siirryimme asiakaspalvelussa suoraan Finnaan ja jätimme edellisen asiakasliittymämme sivuun.  Tästä johtuen meillä alkaa olla kohtalaisen hyvä käsitys siitä, että Finnaan siirtyminen on ollut erittäin onnistunut päätös.


Toimiva kokonaisuus 

Koska Finna on vieläkin vahvasti kehitysvaiheessa oleva järjestelmä - jos nyt muunlaisia järjestelmiä onkaan olemassa - on erittäin tärkeää kerätä asiakkaiden mielipiteitä Finnan käytettävyydestä. Marraskuussa 2014 järjestettiin ensimmäinen Finnan käyttäjäkysely ja nyt joulun alla 2015 saimme tulokset toisesta käyttäjäkyselystä. Käyttäjäkyselyitä tehtiin samanaikaisesti jokaisen organisaation omasta Finnasta.

Finnan käytöstä saadaan kohtuullisen hyvää tilastotietoa, eli pystymme silläkin tavalla seuraamaan käytön trendejä. Vuoden 2015 aikana  SAMKin Finnassa käytiin lähes 125 000 kertaa, katsottuja tietueita puolestaan oli reilut 175 000 ja hakuja 250 000, yksittäisiä sivunavauksia 700 000. Näistä luvuista voi päätellä, että kovin käytetyn palvelun olemme saaneet aikaiseksi.


Mielestäni on hyvä, kun kirjan kansikuva tulee näkyviin haun yhteydessä. Se helpottaa aineiston hakua kirjaston hyllystä.
   
SAMKin Finnan osalta käyttäjäkyselyyn vastanneista suurin osa oli omia opiskelijoitamme, jotka tulivat Finnaan etsimään tiettyä opiskeluun liittyvää aineistoa tai varaamaan/uusimaan aineistoa. Vastausten perusteella näyttäisi, että opinnäytetyö on se vaihe jossa eniten haetaan aineistoa, toki paljon haetaan myös kurssikirjoja sekä muuta tentteihin ja tehtäviin liittyvää aineistoa.


Kaikkiin toiveisiini Finna ei ole vastannut, mutta ole löytönyt myös paljon sellaista mitä en edes osannut hakea 

Yleisarvosanaksi Finamme sai 8 (SAMK 2014 8 ja 2015 kaikkien keskiarvo 8).  Erittäin tyytyväinen pitää olla siihen, että lähes kaikki vastaajat olivat löytäneet sen mitä olivat etsineetkin. Enemmistö oli löytänyt etsimänsä lisäksi vielä muutakin kiinnostavaa aineistoa.


No tuota, pakkohan sitä on käyttää koska se on kirjaston valinta.

Kyselyssä arvioitiin erilaisten väittämien paikkansapitävyyttä tyyliin "Finna on helppokäyttöinen". Asteikko oli 1-5 (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä). Helppokäyttöisyydestä Finna sai keskiarvon 4.4 ja käytön miellyttävyydestä 3.9.


Aineistoa vaan lisää niin paranee entisestään! :) 

Kehittämistä silmälläpitäenhän näitä kyselyjä tehdään, nytkin saimme arvokasta tietoa asiakkaiden kokemuksista. Haun suhteen mm. artikkelien etsintä koettiin hankalammaksi kuin kirjojen. Perinteiset haun hitaudet ja joidenkin tekstien liian nopeat vilahtamiset mainittiin myös.


Kauheen vaikeeksi tehty lainojen uusiminen! Tosi helppo uusia lainoja!

Lainojen uusiminen ja varaaminen, samoin kuin omien asiakastilien ylläpito on osoittautunut hankalaksi, myös tässä kyselyssä näihin asioihin tuli paljon kommentteja. Asia on toki tiedostettu jo alusta alkaen, mutta koska Finnan on keskusteltava erinäisten taustajärjestelmien kanssa emmekä välttämättä voi itse vaikuttaa kirjautumisiin, on tämänkin kehittäminen kohtuullisen hankalaa.


E-kirjat todella hyviä, niitä vaan lissääää!

Linkkien huono hahmottaminen ruudulta tuli myös esiin kommenteissa. Paljon tuli myös palautetta aineistojen saatavuudesta, minkä toki otamme huomioon kokoelmatyössä, sehän ei sinänsä Finnan ominaisuus olekaan.


Verkkokirja mahdollisuudet ovat erittäin hyvät, joihinkin kurssikirjoihin useampia lisenssejä!

Jännä ilmiö on siinä, että kyselyyn vastanneista useammat olivat kiinnostuneempia verkossa saatavissa olevista aineistoista kuin lainattavissa olevista (= painetuista). E-kirjojen kohdalla ero oli hyvin pieni, mutta lehtien kohdalla ero oli hyvin selvä E-lehtien eduksi (94 - 45). Vastaava tilanne oli jo vuosi sitten SAMKin Finnassa, sen sijaan kaikkien Finnojen arvioissa ero lehdissä oli huomattavasti pienempi ja kirjojen kohdalla painetut olivat kiinnostavampia kuin E-kirjat.


Palvelu on huippuhyvä ja toimii helposti!

Finnasta on tulossa uusi versio maaliskuussa 2016 ja sen kehittämisessä on otettu tarkoin huomioon matkan varrella saatu asiakaspalaute ja kehittämisehdotukset. Aika näyttää, kuinka olemme uudistuksessa onnistuneet.

Kiitokset kaikille vastanneille, teitä oli meidänkin näkymässä tälläkin kerralla yli 500 aktiivista!

Jussi