8.2.2011

Jure-pilotti päättyy helmikuussa 2012

Kansallisen julkaisurekisterin perustamiselle on ihan hyvät perusteet olemassa: julkaisutietojen keruu ei ole yhdenmukaista, tietoja kerätään moneen kertaan, työ vaatii paljon resursseja, kontrolli puuttuu – tarkoitus kun olisi saada luotettavaa tilastotietoa tiedepolitiikan valmistelun pohjaksi.

Käytännön toteutusta lähdettiin miettimään Raketti-hankkeen Jure-osahankkeessa, siellä vielä tarkemmin Jure-pilottiryhmässä. Pilottiryhmässä oli mukana muutama yliopisto ja SAMK ammattikorkeakoulujen edustajana. Niin kuin tuosta ryhmän kokoonpanosta voi päätellä, ryhmän toiminta on ollut melkoisen erilaisten näkökulmien yhteensovittamista. Yllätyksekseni vastakkainasettelu näytti kuitenkin olevan kirjasto vastaan tutkijat, ei niinkään välttämättä eri kokoisten kirjastojen näkökulmat. CSC:n vetämänä toiminta eteni alkuhankaluuksien jälkeen rivakasti ja loppuraportti on valmistumassa helmikuussa 2011. Pilottiryhmän suositukset ja esitykset menevät nyt ohjausryhmän käsittelyyn ja sieltä sitten käytännön toimenpiteiksi. Aikataulullisesti kiire on melkoinen, valmista pitäisi olla kahden vuoden kuluessa.

Oma veikkaukseni on, että kansallinen julkaisurekisteri rakennetaan organisaatioiden omien järjestelmien päälle, vaikka toki muitakin mahdollisuuksia on tarjolla. Tähän on ihan käytännön syitä, koska kansalliselta rekisteriltä odotetaan eri asioita (OKM:n vaatimukset) kuin mitä korkeakoulut kaipaavat/tarvitsevat julkaisurekistereiltään. Monimutkaisen tallennusprosessin yksinkertaistamiseksi pitäisi kyllä tehdä jotain, enkä oikein usko Voyagerin olevan jatkossa kovinkaan käyttökelpoinen julkaisurekisterin ylläpidossa. Ehkä meidän ammattikorkeakouluissa pitäisikin miettiä yhtenä varteenotettavana vaihtoehtona Theseuksen kehittämistä niin, että sinne tallennettaisiin myös julkaisurekisterimme. Ainakin siinä olisi sopivasti linkitystä rinnakkaisjulkaisun periaatteisiin, ja onhan DSpace muutenkin ilmeisen toimiva ratkaisu tällaiseen toimintaan.

2013 on joka tapauksessa luku, jolloin julkaisurekisteririntamalla tapahtuu isoja muutoksia.

Jussi

Ei kommentteja: