23.11.2010

Julkaisurekisteristä

Syksyn kuluessa SAMKin kirjasto on ollut mukana sekä kansallisessa Jure-hankkeessa että Amkit-konsortion kautta käydyssä keskustelussa koskien julkaisurekisteriä - tai julkaisuluetteloa.

Jure-hankkeen pilotissa ollaan hyvin alkuvaiheessa. Pilotissa tutkitaan organisaatioiden nykyjärjestelmistä (siis amkeissa pitkälti Voyager) saatavia tietoja ja mietitään niiden suhdetta OKM:n tarpeisiin. SAMKin julkaisutiedot 2010 edustavat tässä pilotissa ammattikorkeakoulujen julkaisuja. Uusina kerättävinä tietoina tuli tälle vuodelle Open access -koodi ja tieteenalaluokitus. Pilotin aikana pääpaino on yliopistojen ja OKM:n tarpeilla, amkit tulevat pienellä viiveellä perässä. 2011 mentäneen pitkälti samoilla ohjeilla kuin tänäkin vuonna, muutoksena tulee viitetietojen toimittaminen Amkota-lukujen lisäksi - todennäköisesti ihan perinteisenä excel-taulukkona.

Jure-hankkeen päämääränä on kansallisen julkaisurekisterin käyttöönotto 2013 alusta, joten pari vuotta mennään vielä nykyisillä järjestelmillä, isompia muutoksia ei nyt kannata nykyisiin järjestelmiin tehdä.

Jussi

Ei kommentteja: