7.10.2009

Kaisa Paasio in memoriam


Ystävämme ja arvostavamme työtoveri Kaisa Paasio on menehtynyt. Kaisa menehtyi pitkällisen sairauden vuoksi 6.10.

Me Kaisan tunteneet muistamme hänet iloisena, positiivisena ja uusia ajatuksia täynnä olevana kollegana. Kaisa oli SAMKin kirjasto- ja tietopalvelujen sekä opetuksen kehittämisen lisäksi aktiivisesti mukana myös ammattikorkeakoulukirjastojen yhteistyössä, niin Amkit-konsortion perustamisvaihessa kuin erilaisissa työryhmissäkin.

Kaisa jätti SAMKin kirjasto- ja tietopalveluihin ison aukon täytettäväksi, vielä suurempi aukko on varmasti perheen ja lähiomaisten mielissä.

SAMK kirjasto- ja tietopalvelujen henkilökunta

Ei kommentteja: